Tietosuojaseloste

23.1.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja Niminame-verkkokaupassa.

Tietosuojaselosteestamme selviää, mitä henkilötietoja käsittelemme ja millä perusteella, sekä mitä velvoitteita ja oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy.

Noudattamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

 1. Rekisterinpitäjä

Pöytäkangas (Y-tunnus: 2457876-3)

Kotipaikka Vaasa

asiakaspalvelu@niminame.fi

2. Mitä on henkilötieto?

Henkilötieto on sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietoon viittaamme tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanalla ”käyttäjä”.

3. Mitä henkilötietoja kerätään

Keräämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 kerrottuihin tarkoituksiin. Lue tarkemmin kohdasta 3, miten ja mistä keräämme henkilötietoja.

Käyttäjän itsensä meille antamat tiedot:

 • yksilöintitiedot, kuten nimi, ikä, syntymäaika
 • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • kommentit
 • sähköpostit
 • sosiaalisen median viestikanavissa lähetetyt yhtedenotot

Keräämme tietoja Niminame -verkkosivujen käytöstä ja käyttölaitteiden teknisistä ominaisuuksista.

Muut kuin käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • evästeet
 • toimet ja niiden ajat verkkosivuilla (kuten katseltujen sivujen tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot (laite ID)
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset

Voimme yhdistää käyttäjän itsensä antamia tietoja ja/tai muita, kuin käyttäjän antamia tietoja ja tallentaa käyttäjän segmentteihin esimerkiksi avattujen uutiskirjesähköpostien, ostettujen tuotteiden ja vierailtujen sivujen mukaan.

4. Mistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Eli ostamalla tuotteen, tilaamalla uutiskirjeen, lähettämällä sähköpostia tai viestiä viestipalvelimien kautta tai jättämällä kommentin, käyttäjä antaa meille tietoja itsestään.

Voimme vastaanottaa henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta kuten yhteistyökumppaneilta.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin:

 • tilattujen tuotteiden toimittaminen
 • asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen
 • uutiskirjeiden lähettäminen
 • markkinointi
 • suoramarkkinointi

Henkilötietojen käyttöperusteena on ensisijaisesti käyttäjän antama suostumus, kun hän tilaa uutiskirjeen ja selailee Niminame -verkkosivua.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja kolme vuotta tai niin kauan kuin henkilö itse omalla toiminnallaan kuten uutiskirjeen avaamalla osoittaa haluavansa saada jatkossakin uutiskirjettä.

Uutiskirjeen voi perua koska tahansa.

Lakisääteiset velvoitteet, kuten kirjanpito, saattavat vaatia henkilötietojen säilyttämistä pidempään kuin kolme vuotta.

6. Miten henkilötietoja suojataan

Henkilötietoja käsittelevät vain nimetyt henkilöt.

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin toimin sekä käyttöoikeuksia rajaamalla.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä suoraan viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

7. Evästeet

Käytämme Niminame -verkkosivuilla evästeitä, komentosarjoja, jäljitteitä ja muita vastaavia tekniikoita, joilla tunnistetaan päätelaitteita, seurataan ja analysoidaan käyttäjiä, käyttöä ja käyttötottumuksia. Käytämme näillä tekniikoilla kerättyä tietoa mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen sekä asiakastiedon analysoimiseen.

Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Voimme liittää evästeiden keräämää tietoa tunnistettuihin käyttäjiin ja heistä keräämiimme henkilötietoihin mm. käyttäjätunnukseen, kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Verkkosivut voivat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mittaus- ja seurantapalvelut, kuten Google Analytics sekä mainosverkot, kuten Facebook. Nämä kolmannet osapuolet voivat siis tallentaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle verkkosivujemme käytön yhteydessä. Kolmasien osapuolien evästeiden mukana saattaa sivuillemme tulla myös sellaisia evästeitä, joista me enne suoraan ole tietoisia.

Käyttäjä voityhjentää ja/tai estää evästeet ja kaiken muun käyttämämme seurannan selaimensa tai päätelaitteensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen ei estä tietojen keräämistä kokonaan.

Jos käyttäjä ei halua evästeiden tallentuvan päätelaitteelleen lainkaan, käyttäjä voi ennen verkkosivujemme käyttämistä tai koska tahansa käytön aikana säätää selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä. Tällaista asetusta kutsutaan incognito- tai private browsing -asetukseksi. Tällainen asetus saattaa estää verkkosivujen käytön osittain tai kokonaan.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat hyödyntää evästeitä ja niiden kaltaisia seurantatekniikoita päättelemään käyttäjän todennäköisiä kiinnostuksen kohteita ja kohdentaa mainontaa ja markkinointia näihin päätelmiin perustuen.

Hyödynnämme näitä tietoja myös oman mainontamme ja markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, esim Googlen palvelut. Käyttäjän kannattaa aina tutustua huolella kaikkien käyttämiensä palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

8. Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Niminame käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat Niminamen henkilötietorekisterin käsittelijöitä, ja he käsittelevät kaikkia henkilötietoja Niminamen lukuun ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja käsittelevät mm. maksun välittäjä Paytrail Oyj.

Niminame ei kerää luottokortti- ja maksutietoja vaan niitä kerää ja käsitteleen maksupalvelutarjoaja.

Mahdollisessa yrityskaupassa, liiketoimintakaupassa tai fuusiossa, ulkoistuksessa sekä konsernisuhteen tai muun taloudellisen yhteenliittymän syntyessä kaikki henkilötiedot voidaan siirtää näiden osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme kaikkien tietojen suojaamisesta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja kaikkeen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

9. Millaisia oikeuksia käyttäjällä on hänestä kerättyihin tietoihin liittyen?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot, oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista sekä oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

Käyttäjä voi olla meihin koska tahansa yhteydessä yllä annettuihin yhteystietoihin pyytääkseen meiltä oikeuksiinsa liittyviä toimia.

Mainonnan kohdentamisen estäminen

Käyttäjä voi myös estää mainonnan automaattisen kohdentamisen muuttamalla selaimensa tai mobiililaitteensa asetuksia. Sovelluksissa mainonnan kohdentamisen voi kieltää sovelluksen asetuksista. Eri sovelluksissa ja laitteissa nämä asetukset löytyvät eri paikoista. Tarkempia tietoja saa sovellusten ja laitteiden kehittäjiltä.

Käyttäjä voi hallinnoida kolmansien osapuolien selainkäyttöön ja evästeisiin liittyvää markkinointia ja kohdentamista joko kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choises -sivustolla.

Sijaintitietojen estäminen

Käyttäjä voi estää sijaintitietojensa käyttämisen kohdennettuun markkinointiin käyttämiensä sovellusten asetuksista.

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa, taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.

10. Niminamen oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Olennaisista muutoksista ilmoitamme verkkosivustollamme.

11. Miten otan yhteyttä?

Käyttäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille, mikäli käyttäjä kokee, että hänen tietojaan ei ole käsitelty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

00521 Helsinki

tietosuoja@om.fi

029 566 6700